Webinar: Köpa ekonomisk förvaltning 2021-04-28

Få idéer till hur ni förvaltar er fastighet på ett klokt sätt

Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse är både ett ansvarsfullt och ibland tidskrävande uppdrag. Det ställs inte sällan krav på goda kunskaper inom ett flertal olika områden som ekonomi, juridik och byggnadsteknik.

Ekonomin är en stor del av styrelsens förvaltning och kräver ett aktivt arbete för att fungera på det sätt som är tänkt. En viktig fråga för styrelsen är vad den har kompetens att hantera själv och har tid att engagera sig i.

Under seminariet belyser vi vilket ansvar styrelsen har för föreningens ekonomi och hur den på bästa sätt definierar vad föreningen behöver få extern hjälp med. Utifrån det beskriver vi olika sätt att handla upp ekonomisk förvaltning för att få den omfattning och kvalitet på tjänsterna som är målsättningen.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagarna har efter genomgånget seminarium fått kunskap om styrelsens ansvar i fråga om föreningens ekonomiska förvaltning. Utifrån föreningens behov av extern hjälp ska styrelsen kunna handla upp tjänster med rätt omfattning och kvalitet.

UR INNEHÅLLET
• Styrelsens ansvar för föreningens ekonomi
• Vilka behov av tjänster har föreningen
• Vilken typ av avtal är bäst för föreningen
• Fördel med att ha en ekonomisk förvaltare

Videoavsnitt

 • Webinar: Köpa ekonomisk förvaltning (1h 1m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem