Webinar: Koll som internrevisor 2020-09-30

Den förtroendevalda revisorns roll och ansvar

Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sina åtaganden och är därmed en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur uppdraget ska utföras för att det på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen.

Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Kursen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening.

Videoavsnitt

 • Webinar: Koll som internrevisor (längd 1h 14m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem