Webinar: Hålla stämma på olika sätt 2021-01-18

Lyckas med årsmötet

Med våren kommer för de flesta föreningar stämman och även i år med alternativa lösningar. Den tillfälliga lag som möjliggör att hålla stämma på fler sätt har förlängts till 31 december 2021. På denna kurs beskriver vi på vilka olika sätt stämman kan genomföras.

Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret och det är styrelsen som är ansvarig för mötet. En föreningsstämma ska arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga bestämmelser. De olika alternativ som finns för att hålla en säker stämma under pandemin presenteras under kursen. Dessutom förklarar vi vad den tillfälliga lagstiftning som infördes under 2020 innebär för möjligheterna att underlätta för stämmans genomförande.

Det är en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stämman och enligt föreningslagen ska den ordinarie stämman hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. De flesta föreningar har denna tidsfrist i sina stadgar, vilket innebär att den 30 juni är det sista datum som stämman kan hållas, men det finns även de som har kortare tid.

Videoavsnitt

 • Webinar: Hålla stämma på olika sätt (längd 2h 30m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem