Webinar: Hålla stämma i kristid

Med de rekommendationer som nu gäller får bostadsrättsföreningar en helt ny situation när de ska arrangera sina stämmor i år. I detta seminarium beskriver vi på vilka olika sätt detta kan göras.

I slutet av mars förbjöd regeringen större allmänna sammankomster med fler än 50 personer på grund av den pågående smittspridningen av coronaviruset covid-19. Som en komplettering till förbudet har Folkhälsomyndigheten nu utarbetat allmänna råd även för arrangemang som inte omfattas av den beslutade förordningen. Riktlinjerna är specifika rekommendationer för till exempel handeln, kollektivtrafiken och föreningslivet för att minska smittspridningen och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, det vill säga de som är i riskgrupp eller äldre personer.

Det är en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stämman och enligt föreningslagen ska den ordinarie stämman hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. De flesta föreningar har denna tidsfrist i sina stadgar, vilket innebär att den 30 juni är det sista datum som stämman kan hållas, men det finns även de som har kortare tid.

På seminariet går vi igenom fyra olika alternativ ni som styrelse har att välja mellan för att genomföra er stämma. Dessutom förklarar vi vad den tillfälliga lag som infördes den 15 april innebär för möjligheter att underlätta för stämmans genomförande.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har deltagarna fått veta mer om vad som gäller utifrån vad lag och förordningar säger. Styrelsen ska nu vara mer säkra i sitt beslut om hur stämman kan genomföras.

 

Videoavsnitt

 • Webinar: Hålla stämma i kristid

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem