Webinar: Efter entreprenaden 2022-03-30

Vilka rättigheter och skyldigheter har föreningen?

Att driva ett stort renoverings-, ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt i en bostadsrättsförening ställer stora krav på alla inblandade. I samspelet mellan föreningens styrelse, de boende och entreprenören ska flera olika viljor och intressen tillgodoses för att projektet ska bli så lyckat som möjligt.

När byggnadsarbetet närmar sig sitt slut upphör dock inte arbetet för styrelsen, men det byter karaktär. Entreprenaden behöver besiktigas och under garanti- och ansvarstiden måste styrelsen bevaka att  besiktningar utförs. Därtill att fel reklameras och följa upp att de åtgärdas. 

Kursen handlar om de frågor som dyker upp när byggnadsarbetet är klart, vilka rättigheter  bostadsrättsföreningen har och hur styrelsen bevakar dessa.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik i enlighet med ABT 06 och vad som gäller efter slutbesiktningen och under garantitiden.

UR INNEHÅLLET
• ABT 06
• Garantitider
• Olika besiktningsformer
• Vad är ett fel?
• Entreprenörens ansvar för fel

 

Videoavsnitt

 • Webinar: Efter entreprenaden (längd 2h 03m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem