Webinar: Bostadsrätternas fastighetsförsäkring medlemsförmån – vad ingår? 2022-09-12

Försäkra fastigheten på bästa sätt - medlemsförmån

Genom samarbetet med Söderberg & Partners försäkringsförmedlare erbjuds en fastighetsförsäkring som är skräddarsydd för just bostadsrättsföreningar.

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden.

Vår fastighetsförsäkring är framtagen av Söderberg & Partners, som är specialister på området, tillsammans med representanter för Bostadsrätterna. Uppdraget går ut på att Söderberg & Partners ska se till att försäkringen har den bästa tänkbara omfattningen till ett marknadsmässigt pris.

Vi kommer att gå igenom vad försäkringen omfattar och de fördelar som finns jämfört med andra fastighetsförsäkringar.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet veta hur Bostadsrätternas fastighetsförsäkring skiljer sig från de flesta andra försäkringar på marknaden, vad den omfattar samt fördelar med försäkringen.

UR INNEHÅLLET

  • Genomgång av innehållet i försäkringen
  • Självrisker
  • Styrelseansvar som även omfattar lekmannarevisor
  • Allriskskydd och rättskydd
  • Vad innebär bostadsrättstillägget?

Videoavsnitt

  • Webinar: Bostadsrätternas fastighetsförsäkring – vad ingår? (54m)