Webinar: Bättre kommunikation - mindre konflikt 2020-10-21

Effektivare kommunikation i föreningen förebygger konflikter

Styrelsen får inte kommunicera allt som sägs på mötena, men det finns många sätt att få medlemmarna att känna sig mer insatta och delaktiga i föreningen. Bra kommunikationskanaler med möjlighet till dialog – både inom styrelsen och ut till medlemmarna – underlättar styrelsens arbete. En bra kommunikation förebygger konflikter.

Konflikter på olika nivåer i bostadsrättsföreningar är tämligen vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. På kursen får deltagarna lära sig hur olika slags konflikter kan och bör hanteras för att inte försvåra ett rationellt föreningsarbete.

Styrelsen får tips om hur den bygger upp en atmosfär som förebygger konflikter och hur det på ett konstruktivt sätt går att hantera de konflikter som ändå dyker upp. Trots allt finns det människor som inte går att hantera på det vanliga ”rationella” sättet. Här ges verktyg även för den situationen.

Vi tar under kursen upp exempel som hjälper deltagarna att bli medvetna om hur de själva beter sig i konfliktsituationer och låter dem upptäcka andra sätt att hantera konflikter.

Videoavsnitt

 • Webinar: Bättre kommunikation - mindre konflikt (längd 2h 05m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem