Webinar: Balkongbygge och inglasning 2021-05-24

Att bygga nya balkonger eller glasa in befintliga

Att bygga nya balkonger eller glasa in befintliga innebär på flera sätt ett stort mervärde för medlemmarna. På detta seminarium kommer vi att beröra byggnadstekniska frågor, entreprenadfrågor, upphandling och myndighetskrav. Vi går in på de juridiska frågor som är aktuella vid balkongbygge eller inglasning. Det är framförallt vilka beslut som ska fattas på en föreningsstämma och med vilken majoritet men också hur föreningsbeslutet förhåller sig till bygglovet.

På seminariet kommer vi även att beröra grundtankarna runt finansieringen av balkongbyggen och inglasningar.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Seminariet ska ge en bred bild över de olika aspekter som bör beaktas när föreningen planerar att bygga balkonger, glasa in befintlig eller att tillåta medlemmar att själva glasa in sina balkonger. Även att ge styrelsen kunskap att genomföra åtgärderna på ett planerat och juridiskt riktigt sätt.

UR INNEHÅLLET

 • Beslutsgången
 • Myndighetskrav
 • Hur handlar man upp entreprenaden?
 • Underhållsansvaret
 • Vem är beställare, vem betalar och hur?

Videoavsnitt

 • Webinar: Balkongbygge och inglasning (längd 1h 32m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem