Webinar: Ansvar utifrån uppdrag - arbetsordning 2021-09-28

Hur ska vi i styrelsen arbeta mer effektivt?

Det här seminariet riktar sig både till dig som är ny i styrelsen och även till dig med erfarenhet från styrelsearbete.

Under seminariet fördjupar vi oss i hur styrelsen ska arbeta på ett effektivt sätt för föreningens bästa. Hur kan arbetet fördelas i styrelsen utifrån de roller som var och en har? Vad ingår i styrelsens ansvar och vilka beslut får styrelsen fatta utan att stämman tillfrågas? Det är några frågor som seminariet ger svar på.

Vidare kommer vi ta upp hur styrelsemötena planeras och genomförs på ett bra sätt samt styrelsens arbetsuppgifter mellan mötena. Vi går igenom hur styrelseledamöterna kan kommunicera med varandra och hur styrelsen kommunicerar med medlemmarna.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium ha fått verktyg för att på ett så bra sätt som möjligt arbeta i styrelsen. Vidare ska deltagaren känna till de regelverk som gäller och samtidigt ha fått kunskaper som inte är lagreglerade men däremot praktiska tips. Efter genomgången utbildning ska deltagaren känna sig trygg i sin styrelseroll.

UR INNEHÅLLET

 • Aktuell lagstiftning
 • Styrelsens befogenheter
 • Styrelsens organisation och olika roller
 • Effektiva styrelsemöten och löpande rutiner

 

Videoavsnitt

 • Webinar: Ansvar utifrån uppdrag - arbetsordning (längd 1h 19m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem