Webinar: Andrahandsuthyrning - vad gäller? 2022-08-29

Om andrahandsuthyrning i teori och praktik

År 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning vilket innebar ökade möjligheter för bostadsrättshavare att få hyra ut sin bostad. Reglerna för andrahandsuthyrning uppfattas inte sällan som svåröverskådliga, vilket ofta gör det svårt för styrelsen att veta hur den bör agera.

På seminariet går vi igenom relevanta lagbestämmelser och praxis från hyresnämnderna för att klargöra vad styrelsen har att rätta sig efter. Tanken är att det ska underlätta den praktiska handläggningen av ansökningar om andrahandsuthyrning.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Styrelsen ska veta när ett tillstånd för andrahandsuthyrning bör beviljas och hur styrelsen bäst bör agera vid olovliga andrahandsuthyrningar.

UR INNEHÅLLET

• Bestämmelser för andrahandsuthyrning
• När är det fråga om en andrahandsuthyrning?
• Skäl att bevilja ansökan om att hyra ut i andra hand.
• Hur ska styrelsen agera vid en olovlig andrahandsuthyrning?

Videoavsnitt

 • Webinar: Andrahandsuthyrning - vad gäller? (1h 29m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem