Vindsbygge i föreningen

Kursnummer: 
6
Planering och genomförande av vindsbyggnation

I många bostadsrättsföreningar finns det dolda tillgångar i form av råvindar som kanske inte utnyttjas till sin fulla potential. 

Föreningen kan ha flera skäl till exploatering av vindar och upplåtelse av nya bostadsytor. Styrelsen kanske har en idé om att sälja råvinden för att finansiera en underhållsåtgärd? Eller kanske behöver nya bostadsytor upplåtas för att kunna bli en äkta bostadsrättsförening?

En sådan process kräver noggranna förberedelser med bland annat framtagande av underlag inför beslut på föreningsstämman. På kursen betonas också vikten av att anlita professionella konsulter för arbetenas utförande, ansvarsfördelning och avtalsskrivning. 

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå att upplåtelser av nya bostadsrätter på vind väcker ett stort antal frågeställningar som besvaras på kursen.

UR INNEHÅLLET
• Checklista för vindsprocessen
• Tekniska förutsättningar
• Stämmobeslut
• Anlitande av konsulter
• Stadgar
• Avtal

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Stockholm:
tisdag, 21 apr, 2020
-
18:00.
Stängd
Göteborg:
måndag, 27 apr, 2020
-
18:00.
Stängd
Malmö:
tisdag, 28 apr, 2020
-
18:00.
Stängd
Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ