Vattenskador och försäkringar

Kursnummer: 
4
Kan styrelsen förebygga skador?

Vattenskador drabbar varje år nästan var femte bostadsrättsförening. Det innebär stora problem och höga kostnader både för föreningen och medlemmarna. I genomsnitt kostar vattenskadan minst 100 000 kronor. Styrelsen och medlemmarna kan dock förebygga och se till att minimera riskerna samt försöka undvika vattenskador. Kursen redovisar vattenskadornas orsaker och vem som bär ansvaret för de många gånger stora reparationskostnaderna samt hur föreningen kan undvika att vattenskador uppkommer. Vidare tar kursen upp vems försäkring som ska tas i anspråk, medlemmens eller föreningens.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga vattenskador. Men också veta hur en skada ska hanteras, om och när den uppkommer, med stadgarna som grund.

UR INNEHÅLLET

• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar
• Ansvaret för underhåll av våtutrymmen
• Vems försäkring gäller vid olika skadeorsaker?
• Vem ska betala självrisk och åldersavdrag?
• Vilken betydelse har bostadsrättstillägget?

Tid

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
måndag, 19 apr, 2021
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ