Vattenskador och försäkringar

Kan styrelsen förebygga skador?

Vattenskador drabbar varje år nästan var femte bostadsrättsförening. Det innebär stora problem och höga kostnader för föreningen och medlemmarna. I genomsnitt kostar vattenskadan minst 100 000 kronor.

Styrelsen och medlemmarna kan dock förebygga och se till att minimera riskerna. Kursen redovisar vattenskadornas orsaker och vem som bär ansvaret för de många gånger stora reparationskostnaderna.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga vattenskador.

Ur innehållet
• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar
• Ansvaret för underhåll av våtutrymmen
• Vems försäkring gäller vid olika skadeorsaker?
• Vem ska betala självrisk och åldersavdrag?
• Vilken betydelse har bostadsrättstillägget?
• Vad innebär åldersavdrag?

Videoavsnitt

 • Vattenskador - komplicerade och dyra

 • Vanligaste orsakerna och föreningens ansvar

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem
 • Medlemmens underhållsansvar

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem
 • Olika typer av vattenskador

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem
 • Olika typer av försäkringar

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem
 • Självrisk och avskrivning/åldersavdrag

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem
 • Bostadsrättstillägget

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem
 • Hur man förebygger vattenskador

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem
av