Vad är valberedningens uppdrag?

Kursnummer: 
10
Om hur en aktiv valberedning kan ta tillvara alla medlemmars kompetens

Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult och ska ta fram förslag på styrelse och revisorer för nästkommande år. Det kan ibland vara svårt att engagera medlemmar att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse men att ha en styrelse är avgörande för att föreningen ska leva vidare. Dessutom är det viktigt att medlemmarna hjälps åt så att den styrelsen som väljs har den kompetens som behövs.

På seminariet går vi igenom valberedningens uppdrag och du får konkreta tips med dig hem. Valberedningens uppdrag är viktigt men inte svårt. Det kan till och med vara ett bra sätt att lära känna sina grannar på!

Målgrupp
Valberedare, styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har deltagarna en förståelse för varför valberedningen finns och vilket uppdrag valberedningen har. Valberedarna har fått praktiska tips och verktyg för sitt fortsatta arbete.

UR INNEHÅLLET
• Hur tar vi fram ett förslag på styrelse?
• Hur får vi medlemmar intresserade av föreningsarbetet?
• Arvoden i bostadsrättsföreningar

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ