Vad är valberedningens uppdrag?

Kursnummer: 
4
Om hur en aktiv valberedning kan ta tillvara alla medlemmars kompetens

Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult och ska ta fram förslag på styrelse och revisorer för nästkommande år. Det kan ibland vara svårt att engagera medlemmar att sitta i  bostadsrättsföreningens styrelse men att ha en styrelse är för föreningens fortlevnad helt avgörande.  Dessutom är det viktigt att medlemmarna hjälps åt så att styrelsen har den kompetens som behövs.

På seminariet går vi igenom valberedningens uppdrag och du får konkreta tips med dig hem. Valberedningens uppdrag är viktigt men inte svårt. Det kan till och med vara ett bra sätt att lära känna sina grannar på!

Målgrupp
Valberedare, styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har deltagarna en förståelse för varför valberedningen finns och vilket uppdrag valberedningen har. Valberedarna har fått praktiska tips och verktyg för sitt fortsatta arbete.

UR INNEHÅLLET
• Hur tar vi fram ett förslag på styrelse?
• Hur får vi medlemmar intresserade av föreningsarbetet?
• Arvoden i bostadsrättsföreningar

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 11 feb, 2020
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
tisdag, 18 feb, 2020
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 19 feb, 2020
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ