Upphandling av entreprenad

Kursnummer: 
4
Vikten av tidiga förberedelser inför byggprojekt

Förr eller senare måste bostadsrättsföreningen handla upp en byggentreprenad. Det kan röra sig om att bygga om lokaler, källare eller vindar men även mindre ombyggnationer. Många åtgärder som att byta ut tak, fönster eller fasader hittar man i föreningens underhållsplan. Byggentreprenader handlar ofta om stora belopp och det kan vara svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand, vilket vi även fördjupar oss i på kursen ”Efter entreprenaden”.

För entreprenader finns också en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På kursen kommer vi att belysa viktiga saker att tänka på inför upphandlingen och under entreprenadtiden. Därtill olika former av avtal, besiktningar med mera. Med kunskap om hur entreprenadjuridiken fungerar kan dyrbara misstag undvikas.

Alla bostadsföreningar och styrelser är unika. På den här kursen belyser vi vikten av att styrelsen noga överväger hur mycket den ska agera själv och vad man ska anlita extern hjälp för vid upphandling och genomförande av byggentreprenader.

Vi går också igenom några konkreta fall med upphandling av entreprenader.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och den i föreningen som ansvarar för upphandling av stora och små byggentreprenader.

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå hur grunderna för entreprenadjuridiken fungerar, vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden, och hur processen ser ut. Därtill värdet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

UR INNEHÅLLET
• Planering inför och vid genomförande av byggprojekt
• De olika entreprenadformerna
• Allmänna bestämmelser för total- och utförandeentreprenad
• Olika former av besiktningar
• Garantitider

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen via denna länk. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 01 dec, 2020
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ