Upphandling av entreprenad

Kursnummer: 
7
Vikten av tidiga förberedelser inför byggprojekt

Förr eller senare måste bostadsrättsföreningen handla upp en byggentreprenad. Det kan röra sig om att bygga om lokaler, källare eller vindar men även mindre ombyggnationer. Många åtgärder som att byta ut tak, fönster eller fasader hittar man i föreningens underhållsplan. Byggentreprenader handlar ofta om stora belopp och det kan vara svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand, vilket vi även fördjupar oss i på utbildningen ”Efter entreprenaden”.

För entreprenader finns också en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På utbildningen kommer vi att belysa viktiga saker att tänka på inför upphandlingen och under entreprenadtiden. Vi går också igenom olika former av avtal, besiktningar med mera. Med kunskap om hur entreprenadjuridiken fungerar kan dyrbara misstag undvikas.

Alla bostadsföreningar och styrelser är unika. På den här utbildningen betonar vi vikten av att styrelsen noga överväger hur mycket den ska agera själv och vad man ska anlita extern hjälp för vid upphandling och genomförande av byggentreprenader.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och den i föreningen som ansvarar för upphandling av stora och små byggentreprenader.

Målsättning
Deltagarna ska efter utbildningen förstå hur grunderna för entreprenadjuridiken fungerar, vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden, och hur processen ser ut. Därtill värdet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

UR INNEHÅLLET
• Planering inför och vid genomförande av byggprojekt
• De olika entreprenadformerna
• Allmänna bestämmelser för total- och utförandeentreprenad
• Olika former av besiktningar
• Garantitider

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ