Underhållsplanering och finansiering

Kursnummer: 
3
Att överblicka underhållsbehovet och finansiera det

En fastighet behöver under sin livslängd löpande underhållas med såväl stora som små underhållsåtgärder – allt från byte av tvättmaskiner till stambyte. Komplexitetsgraden varierar men inför allt underhåll ställs styrelsen inför frågor om omfattning och tid för underhållet, hur en upphandling genomförs och hur underhållet ska finansieras.

Ett viktigt verktyg för att planera och strukturera underhållsarbetet är underhållsplanen. På kursen diskuteras olika sätt att arbeta med den, och vad som är viktigt att tänka på. Därtill vad föreningen kan göra själv och när det är dags att koppla in extern kompetens. En underhållsplan är till stor hjälp för föreningen i planeringen av den egna ekonomin.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter som arbetar med fastighetens underhåll.

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå hur en underhållsplan upprättas och hur styrelsen kan arbeta med den. Därtill hur underhållsåtgärderna ska finansieras. Här betonas också vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden samt behovet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

UR INNEHÅLLET
• Vad är en underhållsplan och hur upprättas den?
• Finansiering av projekt utifrån underhållsplanen

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen via denna länk:. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 26 nov, 2020
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ