Underhållsplan, upphandling och finansiering

Kursnummer: 
7
Att överblicka underhållsbehovet, genomföra byggprojekt och finansiera dem

En fastighet behöver under sin livslängd löpande underhållas med såväl stora som små  underhållsåtgärder – allt från byte av tvättmaskiner till stambyte. Komplexitetsgraden varierar men  inför allt underhåll ställs styrelsen inför frågor som omfattningen och tid för underhållet, hur en upphandling genomförs och hur underhållet ska finansieras.

Ett viktigt verktyg för att planera och strukturera underhållsarbetet är underhållsplanen. På kursen  diskuteras olika sätt att arbeta med den, och vad som är viktigt att tänka på. Därtill vad föreningen kan  göra själv och när det är dags att koppla in extern kompetens. En underhållsplan är till stor hjälp för föreningen i planeringen av den egna ekonomin.

Projekten är ofta tekniskt komplicerade och handlar i regel om stora belopp, vilket ställer stora krav på  styrelsen när det gäller att upphandla och styra projekten samt att hålla medlemmarna informerade.  Hur ska enskilda åtgärder bäst finansieras? För entreprenader finns en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På kursen resonerar vi om behovet av sakkunnig hjälp, upphandling och besiktningar.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter som arbetar med fastighetens underhåll.

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå hur en underhållsplan upprättas och hur styrelsen kan arbeta med den. Därtill hur projekt upphandlas kopplat till entreprenadjuridik och hur underhållsåtgärderna ska  finansieras. Här betonas också vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden samt behovet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

UR INNEHÅLLET
• Vad är en underhållsplan och hur upprättas den?
• Finansiering av projekt utifrån underhållsplanen
• Planering och genomförande av byggprojekt
• Olika entreprenadformer och besiktningsformer

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
torsdag, 06 feb, 2020
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
måndag, 30 mar, 2020
-
18:00.
Stängd
Distansutbildning:
tisdag, 31 mar, 2020
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
tisdag, 31 mar, 2020
-
18:00.
Stängd
Norrköping:
torsdag, 23 apr, 2020
-
18:00.
Stängd
Borlänge:
onsdag, 29 apr, 2020
-
18:00.
Stängd

URL path options

Publiceringsalternativ