Två vanliga problem

Kursnummer: 
4
Om sena betalare och störningar i föreningen

Att en medlem inte betalar sin årsavgift till föreningen eller gör det för sent är allvarligt.

Föreningen är beroende av att alla betalar sin avgift för att säkerställa föreningens ekonomi. Vi går igenom vilka regler i stadgar och lag som styr hanteringen av en medlem som inte betalar. En sen betalning kan leda till uppsägning av nyttjanderätten och i förlängningen till tvångsförsäljning.

En av de svåraste frågorna för styrelsen är att komma till rätta med en medlem som stör. Störningar kan vara av många skiftande slag och det gäller för styrelsen att veta hur de ska hanteras. Seminariet tar upp hur störningsreglerna är utformade och hur styrelsen ska agera för att utnyttja regelsystemet på bästa sätt.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Efter seminariet ska deltagarna kunna klargöra för medlemmarna vad som gäller vid sena betalningar och vid störningar. Här ges också verktyg för hur styrelse ska agera för att med hjälp av jurist kunna driva ett ärende till uppsägning.

UR INNEHÅLLET

  • När måste avgiften senast vara betald?
  • Vad menas med förverkandefrist och återvinningsfrist?
  • Den legala panträtten – vad innebär den?
  • Störningar som försämrar bostadsmiljön
  • Vem ska säga till den som stör?

Tid
Kl. 18.00– 19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före seminarietillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. 

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 22 nov, 2022
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ