Trygg miljö i föreningen

Kursnummer: 
7
En genomtänkt och väl fungerande förvaltning för ett tryggt boende

Begreppet trygghet kan stå för många olika saker beroende på vem man frågar. Men att alla ska känna trygghet i sin vardag och i sitt boende är grundläggande.

Som fastighetsägare har föreningen ett stort ansvar att erbjuda medlemmarna en trygg och säker boendemiljö. En del av tryggheten kan skapas genom att förhindra obehöriga besökare, installera säkra nyckelsystem och eventuellt kamerabevakning.  Men det finns även ett antal andra praktiska saker som kan öka tryggheten i föreningen. Till exempel ansvarar styrelsen för att den yttre miljön utformas på ett optimalt sätt för att skapa trygghet oavsett tid på dygnet eller året.

I styrelsens ansvar ingår även säkerhetsfrågor för att undvika brand och andra typer av olyckor samt säkerheten kring istappar, skottning och sandning med mera.

Styrelsen hanterar också en stor mängd dokument och information som kan beröra den personliga integriteten för medlemmarna.  Arkivering och lagring av dessa dokument måste göras på ett tryggt sätt så att informationen inte hamnar i orätta händer eller sprids på ett otillbörligt sätt.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet ha fått praktiska råd och konkreta tips på hur styrelsen kan arbeta med säkerhetsfrågor för att ge medlemmarna ett tryggt boende.

UR INNEHÅLLET

  • Vilka trygghetsfaktorer påverkar boendet och hur arbetar styrelsen aktivt med dem?
  • Vad är styrelsens ansvar?
  • Administrativa rutiner
  • Förebyggande arbete, checklistor

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ