Trivselregler - konflikter

Kursnummer: 
4
Tydligare trivselregler för att undvika de vanligaste konflikterna

Konflikter på olika nivåer i bostadsrättsföreningar är tämligen vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. Denna kurs handlar om sätt att förebygga och hantera konflikter. Deltagarna lär sig hur olika slags konflikter kan och bör hanteras för att inte försvåra ett rationellt föreningsarbete.

Ett sätt att förebygga konflikter är att har tydliga trivselregler som beskriver vad som gäller i den egna föreningen. Vi utgår från Bostadsrätternas trivselregler.

Eftersom det är oundvikligt att konflikter ändå uppstår vill vi på kursen ge styrelsen verktyg att hantera dem på bästa sätt. Några av dessa är att bli medveten om hur man själv beter sig i konfliktsituationer, upptäcka andra sätt att hantera konflikter och att använda dessa på ett bra sätt.

Rätt hantering av konflikter som uppstår kan främja en positiv utveckling i föreningen.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Deltagarna ska efter utbildningen förstå vikten av att skapa tydliga trivselregler som kan efterlevas av alla i föreningen. Det i sin tur förebygger konflikter. Deltagarna ges här verktyg för att förstå de mekanismer som utlöser konflikter som ändå uppstår och att hantera dem.

UR INNEHÅLLET

  • Trivselregler för att förebygga konflikter
  • Konfliktsignaler
  • Ändrade beteenden
  • Styrelsens roll och ansvar vid konflikter i föreningen
  • Typer av konflikter
  • Juridiken vid konflikter

Tid

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ