Sustend – underhållsplanering

Kursnummer: 
13
Med en underhållsplan får ni kontroll på fastigheten

Underhåll är själva kärnan av fastighetsägandet och är den aktivitet som har störst inverkan på fastighetsägarens ekonomi och verksamhet. Ett väl genomfört underhållsarbete har en rad avgörande fördelar och säkerställer att huset kan skapa stora värden för sina ägare och brukare under många generationer framöver.

Underhållsplaneringen utgör bostadsrättsföreningens viktigaste verktyg för att strukturera, genomföra och följa upp underhållet. Underhållsplanen utgör grunden för arbetsmetodiken.  Den är dock, tvärtemot vad många tror, inte enbart ett dokument eller ett IT-system utan innebär snarare ett arbetssätt som genomsyrar hela förvaltningen. Genom att arbeta aktivt med sin underhållsplan kan bostadsrättsföreningen planera både långsiktigt och kortsiktigt. Det ger en bra struktur för underhållet.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Deltagarna ska efter seminariet ha fått en tydlig bild av vad en underhållsplan är och hur den underlättar förvaltningen. Man ska också ha fått förståelse för vikten av att arbeta långsiktigt med underhållsplanering samt hur styrelsen på bästa sätt håller underhållsplanen uppdaterad.

UR INNEHÅLLET

  • Vad är en underhållsplan och vad används den till?
  • Skillnaden mellan drift och underhåll
  • Skillnaden mellan planerat och felavhjälpande underhåll
  • Lagar och regler kring underhållsplanering
  • Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan
  • Att jobba kontinuerligt med underhållsplanen

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

 

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
måndag, 27 sep, 2021
-
18:00.
Fullbokad

URL path options

Publiceringsalternativ