Styrelsens ansvar i hyresförhandling

Kursnummer: 
3
Att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen

Hyreslagstiftningen har många fallgropar inom lokalhyra och bostadshyra. Om styrelsen inte känner till de formella reglerna kan den komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen. Exempel kan vara att styrelsen inte har förhandlat fram bästa lokalhyran eller att styrelsen missat att förhandla hyran för bostadshyresgästerna.

Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras och ibland får föreningen brev från hyresgästföreningen om att en förhandling gällande bostadshyra inte har gått rätt till. Hyresförluster och onödig tidsspillan vad gäller lokaler och bostäder kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om sina lokal- och bostadshyresgäster och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtal och lag.

Seminariet tar också upp vad som gäller vid hyresförhandling för parkeringsplatser och garage.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har deltagarna fått verktygen att hantera föreningens hyresförhandlingar för att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen. Vidare har styrelsen kunskaper om de formella krav som omger hyresavtal gällande lokaler och bostäder. Styrelsen ska känna ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens hyresgäster.

UR INNEHÅLLET

  • Aktuell lagstiftning
  • Hyresförhandling - lokal
  • Hyresförhandling - bostad
  • Hyresnivå
  • Formkrav för hyreshöjning

Tid
Kl. 18.00– 19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen via denna länk. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 03 sep, 2020
-
18:00.
Inställd
Distansutbildning:
tisdag, 29 sep, 2020
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ