Stambyte - juridiken och tekniken

Kursnummer: 
7
Processen för stambyte ur juridiskt och tekniskt perspektiv

I takt med att fastigheten åldras uppstår behov av både stora och små underhållsåtgärder. En bra underhållsplan ger vägledning om vilket underhåll som behöver utföras. Det kan handla om små eller mer omfattande åtgärder som att byta stammar, vilket denna kurs handlar om.

Ett stambyte är en omfattande och kostsam åtgärd. Eftersom projektet ofta handlar om stora summor ställer det höga krav på styrelsen när det gäller att handla upp och styra projektet samt att hålla medlemmar och hyresgäster informerade. Därtill gäller att fatta beslut enligt gällande lag.

För entreprenader såsom stambyte finns en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På kursen behandlar vi beslutsgången för medlemmar och processen gällande hyresgäster. Vi ger exempel på olika former av avtal, upphandlingar och besiktningar.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå hur entreprenadjuridiken fungerar. Veta att noggranna förberedelser i tidiga skeden och rätt beslutsgång är grundläggande. Därtill vikten av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter för stambytets upphandling, genomförande, ansvarsfördelning och avtalsskrivning.

UR INNEHÅLLET:

  • Planering och genomförande av stambyte ur juridiskt och tekniskt perspektiv
  • Korrekt beslutsgång
  • Hur ska hyresgäster och lokalhyresgäster hanteras?
  • Upphandling
  • Genomförande av stambyte
  • Besiktning och anmärkningar

Tid

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 22 apr, 2021
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ