Skador och försäkringar

Kursnummer: 
8
De vanligaste skadorna i bostadsrättsföreningar och hur de kan förebyggas

Skador drabbar bostadsrättsföreningar varje år. Vanligast är vattenskador men även andra skador kan förekomma såsom efter brand, skador vid inbrott samt skador orsakade av andra än bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavare.

Bostadsrättsföreningen ska som huvudregel agera vid en skada, undersöka vad som orsakat den och hur omfattande skadan är – såvida inte ansvaret ligger på medlemmen. En viktig fråga för alla bostadsrättsföreningar är just gränsen mellan föreningens och bostadsrättshavarens ansvar.

Seminariet går igenom de vanligaste skadorna som förekommer i en bostadsrättsförening och vem som enligt stadgarna har ansvar för vad. Även vikten av det förebyggande arbetet för att undvika skador är något styrelsen behöver ha i åtanke.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Seminariet tar ett samlat grepp om vad styrelsen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga skador i föreningen. Men också veta hur en skada ska hanteras med stadgarna som grund. Därtill vem som sen bär ansvaret för att åtgärda skadan.

UR INNEHÅLLET

• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar

• Gränsdragning mellan förening och bostadsrättshavare

• Hur ska skador förebyggas?

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. 

 

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 08 nov, 2022
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ