Samfällighetsföreningen i praktiken

Kursnummer: 
3
Vad gäller för en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening har många likheter med andra sorters föreningar exempelvis  bostadsrättsföreningar, men på avgörande punkter finns också skillnader. Vad är en  samfällighetsförening och hur ska den skötas? Det är vanliga frågor som kan ställas.

Att sköta en samfällighet kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns  detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighetsförening får ägna sig åt och  medlemmarnas avgifter till samfällighetsföreningen. Vidare finns det olika objekt en samfällighetsförening får förvalta.

Seminariet tar ett samlat grepp om vad en samfällighetsförening är och olika typer av samfällighetsföreningar. Vidare behandlar seminariet vilka regelverk som gäller och hur långt samfällighetsföreningens respektive föreningsmedlemmens ansvar sträcker sig. Dessutom tar seminariet upp hur en samfällighet på bästa sätt ska förvaltas.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Efter seminariet ska deltagarna få klart för sig olika begrepp som tas upp i samband med samfälligheter. Deltagarna ska också få verktyg att hantera och förvalta samfällighetsföreningen på bästa sätt.

UR INNEHÅLLET
• Vad är en samfällighetsförening och vilka regelverk styrs den av?
• Vilka typer av objekt kan en samfällighetsförening förvalta?
• Hur ska den så kallade debiteringslängden se ut?

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen. Observera att det även finns möjlighet att delta via uppkoppling. Läs separat instruktion hur du kopplar upp dig här.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
onsdag, 04 mar, 2020
-
18:00.
Genomförd
Distansutbildning:
onsdag, 04 mar, 2020
-
18:00.
Stängd

URL path options

Publiceringsalternativ