Samfällighet och servitut

Kursnummer: 
6
Vad gäller för en samfällighetsförening och vad är ett servitut?

En samfällighetsförening har många likheter med andra sorters föreningar exempelvis bostadsrättsföreningar, men på avgörande punkter finns också skillnader. Vad är en samfällighetsförening och hur ska den skötas? Vilka regelverk gäller? Det är några saker vi kommer att ta upp på utbildningen.

Vidare behandlar vi även servitut. Vad är det och vad skiljer exempelvis ett avtalsservitut och ett officialservitut? Vi reder ut frågorna på utbildningen.

Att sköta en samfällighet kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighetsförening får ägna sig åt och medlemmarnas avgifter till samfällighetsföreningen.

Vi går också igenom hur ett servitut sköts på bästa sätt och vilket handlingsutrymme som finns att ändra i servitutet.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Efter utbildningen ska deltagarna ha klart för sig de olika begrepp som tas upp i samband med samfälligheter. Deltagarna ska också ha fått kunskap om juridiken kring servitut.

UR INNEHÅLLET

  • Vad är en samfällighetsförening och vilka regelverk styrs den av?
  • Vad är skillnad mellan ett avtalsservitut och ett officialservitut?
  • Vilka typer av objekt kan en samfällighetsförening förvalta?
  • Hur ska den så kallade debiteringslängden se ut?

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ