Säkerhet och risker i föreningen

Kursnummer: 
8
Säkra fastigheten och ha rutiner för styrelsens arbete

Det är många gånger oklart vilket ansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har när det gäller brand och andra olyckor som kan inträffa. Hur ser styrelsens ansvar ut vad gäller lekplatser, trygg utemiljö, istappar, skottade och sandade gångar och mycket annat?

En annan del är säkerheten vad gäller att undvika obehöriga besökare, säkra nyckelsystem och kamerabevakning. Men även dokumenthantering och annat som berör medlemmarnas personliga integritet som regleras av integritetslagstiftningen (GDPR).

Seminariet går översiktligt in på dessa områden genom en introduktion till de olika regelverken. Deltagarna får även konkreta tips på hur styrelsen kan arbeta med frågorna.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Styrelsen ska veta vad de är ansvariga för när det gäller föreningens säkerhet ur olika aspekter, allt från brandskydd till dokument- och integritetsfrågor.

UR INNEHÅLLET

  • Vad är styrelsens ansvar?
  • Var finns riskerna
  • Lagar och regler
  • Rutiner

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 04 maj, 2021
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ