Så funkar styrelsen

Kursnummer: 
1
Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde.  Under kurskvällen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Därtill hur likhetsprincipen tillämpas i föreningens vardag och förhållandet mellan föreningsstämma, styrelse och revisorer.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste  besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor  kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den  tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

UR INNEHÅLLET
• Vad är bostadsrätt?
• Årsmötet
• Styrelsearbetet
• Underhållsansvaret

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen via denna länk. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 27 aug, 2020
-
18:00.
Genomförd
Distansutbildning:
tisdag, 03 nov, 2020
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ