Så funkar styrelsen

Kursnummer: 
1
Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde. Under kurskvällen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Det är viktigt hur likhetsprincipen tillämpas i föreningens vardag i de ärenden som ska handläggas. Vi går igenom de vanligaste.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna. Vi tittar på vad som gäller vid skador i lägenheten och hur ansvaret fördelas.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

UR INNEHÅLLET
• Vad är bostadsrätt?
• Vilka regler styr arbetet i styrelsen?
• Styrelsearbetet
• Vanliga frågor i styrelsen, t ex underhållsansvaret
• Årsmötet

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Distansutbildning:
onsdag, 08 sep, 2021
-
18:00.
Genomförd
Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ