Så funkar styrelsen

Kursnummer: 
1
Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde.  Under kurskvällen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Därtill hur likhetsprincipen tillämpas i föreningens vardag och förhållandet mellan föreningsstämma, styrelse och revisorer.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste  besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor  kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den  tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

UR INNEHÅLLET
• Vad är bostadsrätt?
• Årsmötet
• Styrelsearbetet
• Underhållsansvaret

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Umeå:
måndag, 02 mar, 2020
-
18:00.
Inställd
Stockholm:
måndag, 02 mar, 2020
-
18:00.
Genomförd
Norrköping:
onsdag, 04 mar, 2020
-
18:00.
Genomförd
Växjö:
torsdag, 05 mar, 2020
-
18:00.
Genomförd
Gävle:
tisdag, 10 mar, 2020
-
18:00.
Genomförd
Borlänge:
onsdag, 11 mar, 2020
-
18:00.
Inställd
Malmö:
onsdag, 18 mar, 2020
-
18:00.
Stängd
Distansutbildning:
onsdag, 18 mar, 2020
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
torsdag, 19 mar, 2020
-
18:00.
Stängd
Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ