Rollerna i styrelsen - arbetsordning

Kursnummer: 
3
Hur ska vi i styrelsen arbeta mer effektivt?

Den här utbildningen riktar sig både till dig som är ny i styrelsen och till den med erfarenhet från styrelsearbete.

Vi fördjupar oss i hur styrelsen ska arbeta på ett effektivt sätt för föreningens bästa. Hur kan arbetet fördelas i styrelsen utifrån de roller som var och en har samt vad ingår i var och ens uppgift? Hur omfattande är styrelsens ansvar och vilka beslut får styrelsen fatta utan att stämman tillfrågas? Det är några frågor som kursen ger svar på.

Vidare kommer vi ta upp hur styrelsemötena planeras och genomförs på ett bra sätt samt styrelsens arbetsuppgifter mellan mötena. Vi går igenom hur styrelseledamöterna kan kommunicera med varandra och hur styrelsen kommunicerar med medlemmarna.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter utbildningen ha fått verktyg för att på ett så bra sätt som möjligt arbeta i styrelsen. Dessutom ska deltagaren känna till de regelverk som gäller och samtidigt ha fått praktiska tips och kunskaper som inte är lagreglerade. Efter genomgången ska deltagaren känna sig trygg i sin styrelseroll.

UR INNEHÅLLET

  • Aktuell lagstiftning
  • Styrelsens befogenheter
  • Styrelsens organisation och olika roller
  • Effektiva styrelsemöten och löpande rutiner

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 06 sep, 2022
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ