Planera budgeten

Kursnummer: 
2
Budgetens betydelse för rätt årsavgift

Under kursen fördjupar vi oss i hur man gör en årsbudget för nästkommande år.
Tanken är att utgå från årets sista kvartal och även titta på föregående års intäkter och kostnader.

En grund för budgetarbetet är underhållsplanen, både kort- och långsiktigt. Annat som påverkar är om lånen i föreningen ska läggas om, om det finns utrymme att amortera mer eller om ni ska låna mer till något projekt.

Att se över olika avtal som föreningen har är också något som ingår i budgetarbetet. Lokalhyresavtal kanske ska omförhandlas, leveransavtal och försäkringar kan möjligen bli billigare? Och hur påverkar avskrivningarna budgeten?

Allt mynnar ut i om ni ligger rätt med era årsavgifter i föreningen. Kan ni sänka eller måste ni höja dem?

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium ha en uppfattning om hur styrelsen gör en  resultatbudget och en enkel likviditetsbedömning. Detta blir då ett stöd och en hjälp vid avstämning mot resultaträkning och kassa löpande under budgetåret.

UR INNEHÅLLET
• Budgetförslag
• Intäkter och driftskostnader
• Underhåll
• Budgetmöte

Tid
Kl. 18.00– 19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före seminarietillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 13 sep, 2022
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ