Percap – hjälp på digital stämma

Kursnummer: 
12
Ett enkelt verktyg för den digitala stämman

Percap är ett enkelt sätt att genomföra och delta på en helt eller delvis digital stämma. Appen gör det möjligt att identifiera medlemmarna med hjälp av mobilt BankID, hantera live-röstning och resultat i realtid. Appen noterar närvaro och upprättar en digital röstlängd, möjliggör begäran av ordet samt talarkö. Aktuell punkt på dagordningen visualiseras och appen hanterar olika röstförfaranden. När mötet är slut genereras en rapport på allt som hänt under mötet. Detta gör stämman säker, strukturerad och lätt att genomföra.

På utbildningen kommer vi att gå igenom sådant som är annorlunda och bra att tänka på när en digital stämma ska hållas. Deltagarna får en demonstration av hur tjänsten fungerar och hur användaren hanterar de olika funktionerna. Vi avslutar med frågor och svar.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagarna ska efter utbildningen ha grundkunskaper i hur de förbereder och genomför en digital stämma med hjälp av verktyget Percap. De ska också känna till viktiga saker att tänka på kring en digital stämma.

UR INNEHÅLLET

  • Varför en digital stämma?
  • Inför den digital stämman
  • Att tänka på

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ