Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Kursnummer: 
8
Hur säkerställer man god ventilation i huset?

God ventilation är viktig för en bra inomhusmiljö, men det krävs kunskap och underhåll från såväl bostadsrättsföreningen som medlemmarna för att ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt. För att minska risken för att eventuella problem inte upptäcks finns sedan 1990-talet krav på att husets ventilation återkommande ska kontrolleras av en oberoende funktionskontrollant. Föreningen ansvarar för att kontrollerna utförs och de leder ofta till att man upptäcker olika fel som behöver åtgärdas. Inte sällan är föreningen och medlemmarna oense om vem som ska åtgärda felen.

Seminariet handlar om hur en obligatorisk ventilationskontroll genomförs, praktiska tips och framför allt hur resultatet bearbetas för att få ett ventilationssystem som fungerar bra.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium ha lärt sig hur en ventilationskontroll genomförs, vilka vanliga fel som förekommer och vem som ansvarar för att felen åtgärdas.

UR INNEHÅLLET
• Myndighetskrav
• Genomförande av OVK
• Läsa och förstå ett OVK-protokoll
• Några vanliga fel
• Vem ska åtgärda fel som har noterats

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ