Nyttan med stadgarna

Kursnummer: 
5
Undvik tvister med tydliga stadgar

Stadgarna fyller en central roll för föreningen ur ett juridiskt perspektiv samtidigt som dessa inte sällan är bristfälligt utformade. Detta ger upphov till onödiga tvister som annars vore enkla att undgå. Kursen kommer därför behandla frågor kring regelverket, vanliga misstag och tolkningen av stadgarna kontra praxis.

I föreningens stadgar definieras också ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmen vad gäller underhållet av fastigheten och lägenheten. Inte sällan skapar otydlighet om ansvarsfördelningen för underhållet diskussioner och tvister när det inträffar saker i lägenheterna. Eftersom alla fastigheter är unika är det angeläget att just den paragrafen anpassas utifrån de aktuella förutsättningarna.

Vi går igenom Bostadsrätternas mönsterstadgar med förslag till ansvarsfördelning och kommenterar även andra mer unika förutsättningar. 

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgången kurs har deltagaren fått klarhet i vikten av ändamålsenliga stadgar och att föreningens medlemmar känner trygghet i att stadgarna reglerar vad som gäller i föreningen.

UR INNEHÅLLET
• Vad regleras i föreningens stadgar?
• Ansvarsfördelning förening/medlem
• Bostadsrätternas mönsterstadgar

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Örebro:
måndag, 04 maj, 2020
-
18:00.
Stängd
Karlstad:
onsdag, 13 maj, 2020
-
18:00.
Stängd
Stockholm:
tisdag, 19 maj, 2020
-
18:00.
Stängd
Malmö:
tisdag, 26 maj, 2020
-
18:00.
Stängd
Göteborg:
onsdag, 27 maj, 2020
-
18:00.
Stängd
Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ