Nybyggda föreningar

Kursnummer: 
6
Vad styrelsen i en nybyggd förening bör tänka på

Styrelsen i en nybyggd förening ställs efter övertagandet snabbt inför såväl praktiska som juridiska frågor. Under de första åren ska garantier bevakas, fel reklameras och olika rutiner upprättas för styrelsen och föreningen. Det är för många styrelser en intensiv period där beslut kan få stor långsiktig betydelse för föreningen. Samtidigt är alla medlemmar i föreningen nya och har ofta stora förväntningar på föreningen och styrelsen.

Under kursen går vi översiktligt igenom hur styrelsen kan strukturera sitt arbete och vad den kan förvänta sig i överlämningen från den byggande styrelsen. Även frågor om hur garantiärenden bör hanteras och vilka avtal som bör finnas berörs. Vi resonerar om hur föreningen kan upprätta trivselregler, hur styrelsen hanterar medlemmar som genast vill bygga om och om vikten av att tidigt börja arbeta med en underhållsplan.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter i nya föreningar

Målsättning
Kursen ger översiktlig information om vad en ny styrelse bör tänka på och hur den kan strukturera och prioritera sitt arbete.

UR INNEHÅLLET
• Vilka dokument ska styrelsen få från den byggande styrelsen
• Hur hanterar styrelsen garantiärenden och besiktningar
• Vilka avtal bör finnas
• Vikten av att ha bra och tydliga trivselregler
• Hur fördelas arbetet i styrelsen

Tid:

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. 

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
måndag, 14 nov, 2022
-
18:00.
Inställd
Distansutbildning:
tisdag, 06 dec, 2022
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ