Möjlighet till laddstolpar

Kursnummer: 
7
Med elbil mot framtiden

Försäljningen av elbilar och laddhybrider ökar och vi står inför en omställning som ställer krav på ny infrastruktur vid såväl arbetsplatsen som hemmet. Frågan drivs av intresserade privatpersoner, fastighetsägare och myndigheter och utvecklingen går snabbt. I maj 2020 infördes lagkrav om att fastighetsägare måste förbereda för elbilsladdning vid viss ombyggnation av parkeringsplatser och det har i flera år varit möjligt att få ekonomiskt bidrag.

En bostadsrättsförening som vill installera utrustning för laddning av bilar ställs inför många frågor: Hur fungerar tekniken och vad bör föreningen tänka på inför en upphandling? Hur ska installationen finansieras och vilka bidrag kan vi söka?  Och vem beslutar om vad samt, inte minst, hur tar föreningen betalt av den medlem som vill ladda sin bil?

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium ha lärt sig vad installation av laddutrustning innebär, vilka juridiska överväganden föreningen bör göra och hur projektet kan finansieras.

UR INNEHÅLLET
• Olika sorters laddutrustning
• Nya lagkrav
• Förutsättningar i fastigheten
• Bidrag som kan sökas
• Beslutsgång
• Hur tar föreningen betalt?

Tid
Kl. 18.00– 19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen via denna länk. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ