Minimera riskerna som hyresvärd

Kursnummer: 
1
Att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen, till exempel genom att inte ha förhandlat fram bästa lokalhyra. Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Onödiga hyresförluster vad gäller lokaler kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om lokalhyresgästerna och som styrelse veta vilka rättigheter och  skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtalet.

Seminariet tar också upp vad som gäller för parkeringsplatser och garage.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har deltagarna fått verktygen att hantera föreningens lokalhyresfrågor samt minimera riskerna för hyresförluster. Vidare får styrelsen kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger hyresavtal. Styrelsen ska känna ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens lokalhyresgäster.

UR INNEHÅLLET
• Uppsägningsregler
• Hyresavtalet
• Hyresgästernas indirekta besittningsskydd
• Överlåtelse av hyresrätten till annan hyresgäst
• Ändrad verksamhet i lokalen
• Andrahandsuthyrning
• Hyresförhandling lokaler

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.
Observera att föreläsaren är på plats i Malmö. I Stockholm finns ett klonat klassrum som kan följa utbildningen i Malmö. Det finns också möjlighet att delta via uppkoppling. Läs separat instruktion hur du kopplar upp dig här.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 02 apr, 2020
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
torsdag, 02 apr, 2020
-
18:00.
Stängd
Stockholm:
torsdag, 02 apr, 2020
-
18:00.
Stängd

URL path options

Publiceringsalternativ