Mark - upplåtelse och byggnation

Kursnummer: 
3
Att upplåta mark och tillåta byggnation

Att upplåta mark med bostadsrätt blev möjligt år 1991 i samband med att nuvarande bostadsrättslag började gälla. Mark kan även upplåtas genom arrende eller allmän nyttjanderätt. På detta seminarium kommer vi att beröra olika sätt att upplåta mark, regler, fördelar och nackdelar. Vi kommer även att ta upp vad man ska tänka på när frågan om byggande av altan och andra typer av förändringar av marken blir aktuell. Det handlar framförallt om vilka beslut som ska fattas i styrelse eller på föreningsstämma, och med vilken majoritet.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Seminariet ska ge en bred bild över de olika aspekter som styrelsen bör tänka på när föreningen planerar att upplåta mark till bostadsrättshavarna oavsett vilken juridisk form som väljs. Efter seminariet ska styrelsen ha kunskap om hur åtgärderna genomförs på ett juridiskt riktigt sätt.

UR INNEHÅLLET

  • Är marken upplåten eller ej?
  • Skillnaden mellan upplåten mark med bostadsrätt och annan nyttjanderätt
  • Vad har bostadsrättshavaren rätt att göra på marken?
  • Hur upplåter föreningen mark med bostadsrätt?

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 25 feb, 2021
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ