Mark - upplåtelse och byggnation

Kursnummer: 
5
Att upplåta mark och tillåta byggnation

Att upplåta mark med bostadsrätt blev möjligt år 1991 i samband med att nuvarande bostadsrättslag började gälla. Mark kan även upplåtas genom arrende eller allmän nyttjanderätt. På denna utbildning kommer vi att beröra olika sätt att upplåta mark, regler, fördelar och nackdelar. Vi kommer även att ta upp vad man ska tänka på när frågan om byggande av altan och andra typer av förändringar av marken blir aktuell. Det handlar framför allt om vilka beslut som ska fattas i styrelsen eller på föreningsstämma, och med vilken majoritet.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Utbildningen ska ge en bred bild över de olika aspekter som styrelsen bör tänka på när föreningen planerar att upplåta mark till bostadsrättshavarna oavsett vilken juridisk form som väljs. Efter utbildningen ska styrelsen ha kunskap om hur åtgärderna genomförs på ett juridiskt riktigt sätt.

UR INNEHÅLLET

  • Är marken upplåten eller ej?
  • Skillnaden mellan upplåten mark med bostadsrätt och annan nyttjanderätt
  • Vad har medlemmen rätt att göra på marken?
  • Hur upplåter föreningen mark med bostadsrätt?

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ