Lyckas med årsmötet

Kursnummer: 
4
Årets viktigaste händelse i föreningen

Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret och det är styrelsen som är ansvarig för mötet. En föreningsstämma ska arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga  bestämmelser.

Men minst lika viktigt är att mötet sker med omtanke om medlemmarna. En viktig aspekt är hur  styrelsen kan få fler medlemmar att delta i stämman och känna sig delaktiga i föreningens verksamhet. Hur kan stämman göras mer lockande? Kanske genom att föreningen bjuder på mat och dryck eller att någon bjuds in att föreläsa i ett aktuellt ämne? Hur möteslokalen är utformad är viktigt för att skapa goda förutsättningar för ett bra möte. Att leda stämman bör anförtros någon som har viss erfarenhet av mötesteknik. I allmänhet är det lämpligt att någon som inte sitter i styrelsen leder mötet.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Att förmedla kunskaper och ge praktiska råd och tips kring föreningsstämman – före, under och efter. Med denna kurs ökar förståelsen för hur föreningsstämman kan användas för att öka engagemanget och
trivseln i föreningen. 

UR INNEHÅLLET
• Stadgarnas betydelse
• Tidsregler som måste följas
• Trivsel på mötet
• Protokollet
• Efter stämman

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Malmö:
måndag, 03 feb, 2020
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
tisdag, 04 feb, 2020
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
måndag, 17 feb, 2020
-
18:00.
Genomförd
Borlänge:
tisdag, 18 feb, 2020
-
18:00.
Inställd
Norrköping:
torsdag, 20 feb, 2020
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ