Lyckas med årsmötet

Kursnummer: 
4
Årets viktigaste händelse i föreningen

Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret och det är styrelsen som är ansvarig för mötet. En föreningsstämma ska arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga bestämmelser. Men minst lika viktigt är att mötet sker med omtanke om medlemmarna.

En viktig aspekt är hur styrelsen kan få fler medlemmar att delta i stämman och känna sig delaktiga i föreningens verksamhet. Hur kan stämman göras mer lockande, kanske genom att föreningen bjuder på mat och dryck eller att någon bjuds in att föreläsa i ett aktuellt ämne? Hur möteslokalen är utformad är viktigt för att skapa goda förutsättningar för ett bra möte. Att leda stämman bör anförtros någon som har viss erfarenhet av mötesteknik. I allmänhet är det lämpligt att någon som inte sitter i styrelsen leder mötet. Det finns också olika sätt att hålla en stämma som vi går igenom på utbildningen.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning
Utbildningen ger praktiska råd och tips kring föreningsstämman – före, under och efter. Målet är en bättre förståelse för hur föreningsstämman kan användas för att öka engagemanget och trivseln i föreningen.

UR INNEHÅLLET
• Stadgarnas betydelse
• Tidsregler som måste följas
• Trivsel på mötet
• Protokollet
• Efter stämman

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ