Lokalhyresfrågor i osäkra tider

Kursnummer: 
5
Tips hur styrelsen kan tänka

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och många frågeställningar ställs på sin spets i osäkra tider. Styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen. Det kan till exempel handla om att ge eller inte ge en lokalhyresgäst uppskov med hyran, att inte förhandla fram bästa lokalhyra eller att en lokal står tom av olika anledningar. Detta för att marknaden ser annorlunda ut under pandemin.

Onödiga hyresförluster vad gäller lokaler kan också undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling. På seminariet tar vi även upp den senaste informationen om eventuella fortsatta stödåtgärder från regeringen och tillfällig lagstiftning. Det ställs också högre krav på styrelsen att tänka bredare i tider som dessa gentemot lokalhyresgäster.

Seminariet tar också upp vad som gäller för parkeringsplatser och garage.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har deltagarna fått verktyg att hantera föreningens lokalhyresfrågor samt minimera riskerna att göra fel i osäkra tider. Vidare får styrelsen kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger hyresavtal, kännedom om eventuella stödåtgärder från regeringen samt tillfällig lagstiftning.

UR INNEHÅLLET

  • Hur agera i osäkra tider
  • Uppsägningsregler
  • Hyresavtalet
  • Överlåtelse av hyresrätten till annan hyresgäst
  • Hyresförhandling lokaler

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 11 feb, 2021
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ