Lokaler i föreningen – att tänka på

Kursnummer: 
5
Att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen, till exempel genom att inte ha förhandlat fram bästa lokalhyra. Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Onödiga hyresförluster vad gäller lokaler kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om lokalhyresgästen och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtalet.

Seminariet tar också upp vad som gäller för parkeringsplatser och garage.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning

Efter genomgånget seminarium har deltagarna fått verktygen att hantera föreningens lokaler samt minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen. Vidare får styrelsen kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger hyresavtal. Styrelsen ska känna ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens lokalhyresgäster.

UR INNEHÅLLET

  • Uppsägningsregler
  • Hyresavtalet
  • Hyresgästernas indirekta besittningsskydd
  • Överlåtelse av hyresrätten till annan hyresgäst
  • Ändrad verksamhet i lokalen
  • Andrahandsuthyrning
  • Hyresförhandling lokaler

Tid
Kl. 18.00– 19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före seminarietillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
måndag, 20 sep, 2021
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ