Ladda för laddstolpar i föreningen

Kursnummer: 
5
Med elbil mot framtiden

Försäljningen av elbilar och laddhybrider ökar och vi står inför en omställning som ställer krav på ny infrastruktur vid såväl arbetsplatsen som hemmet. Frågan drivs av intresserade privatpersoner, fastighetsägare och myndigheter och utvecklingen går snabbt. I maj 2020 infördes lagkrav om att fastighetsägare måste förbereda för elbilsladdning vid viss ombyggnation av parkeringsplatser och det har i flera år varit möjligt att få ekonomiskt bidrag.

En bostadsrättsförening som vill installera utrustning för laddning av bilar ställs inför många frågor: Hur fungerar tekniken och vad bör föreningen tänka på inför en upphandling? Hur ska installationen finansieras och vilka bidrag kan vi söka?  Och, inte minst, hur tar föreningen betalt av den medlem som vill ladda sin bil och vem beslutar om vad?

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha lärt sig vad installation av laddutrustning innebär, vilka juridiska överväganden föreningen bör göra och hur projektet kan finansieras.

UR INNEHÅLLET
• Nya lagkrav
• Förutsättningar i fastigheten
• Bidrag som kan sökas
• Beslutsgång
• Hur tar föreningen betalt?

Tid
Kl. 18.00– 19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 27 sep, 2022
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ