Kurskväll: Så funkar styrelsen

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde.  Under utbildningen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Vi går igenom de vanligaste ärendena som styrelsen har att handlägga, vi betonar även vikten av att likhetsprincipen tillämpas.

Vi tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Utbildningen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna. Vi tittar på vad som gäller vid skador i lägenheten och hur ansvaret fördelas. Utbildningen passar både för dig som är ny i styrelsen och för den som har lite mer erfarenhet av styrelsearbete.  

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

UR INNEHÅLLET
• Vad är bostadsrätt?
• Stadgar och föreningens regler
• I styrelserummet
• Vanliga frågor i styrelsen, t.ex. underhållsansvaret
• Årsmötet

Tid och plats
45 minuter. Startid, se kurstillfälle nedan. Utbildningen hålls centralt i Göteborg respektive Malmö. Adress meddelas i påminnelsen. Vi finns självklart tillhands för frågor innan och efter kurserna. Kvällen ger dig även ett tillfälle att träffa andra föreningar och utbyta erfarenheter. Givetvis bjuds det på fika för att hålla energin på topp. 

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Göteborg:
måndag, 17 okt, 2022
-
16:00.
Genomförd
Göteborg:
måndag, 17 okt, 2022
-
19:45.
Stängd
Malmö:
onsdag, 19 okt, 2022
-
16:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 19 okt, 2022
-
19:45.
Stängd

URL path options

Publiceringsalternativ