Köpa tekniska förvaltningstjänster

Kursnummer: 
2
Få idéer till hur ni förvaltar er fastighet på ett klokt sätt

Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse är både ett ansvarsfullt och ibland tidskrävande uppdrag. Det ställs inte sällan krav på goda kunskaper inom ett flertal olika områden som ekonomi, juridik och byggnadsteknik.

Fastigheten är föreningens absolut största tillgång och kräver en aktiv förvaltning för att fungera på det sätt som var tänkt. En viktig fråga för alla föreningar är vad styrelsen har kompetens att hantera själva, har tid att engagera sig i och att hitta lösningar som är hållbara över tid.

Under seminariet belyser vi de delar som är styrelsens ansvar och hur styrelsen på bästa sätt definierar vad föreningen vill få extern hjälp med. Utifrån det beskriver vi olika sätt att handla upp dessa tjänster på, för att fåden omfattning och kvalitet på tjänsterna som är målsättningen. 

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Deltagarna har efter genomgånget seminarium fått kunskap om styrelsens  ansvar i fråga om föreningens tekniska förvaltning. Utifrån föreningens behov av extern hjälp ska styrelsen kunna handla upp tjänster med rätt omfattning och kvalitet.

UR INNEHÅLLET
• Styrelsens ansvar för skötseln av fastigheten
• Hur föreningen upphandlar tjänster
• Olika ersättningsmodeller och utformningar av kontrakt
• Kommunikation i projekten

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.
Observera att föreläsaren är på plats i Göteborg. I Stockholm finns ett klonat klassrum som kan följa utbildningen i Göteborg. Det finns också möjlighet att delta via uppkoppling. Läs separat instruktion hur du kopplar upp dig här.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Göteborg:
onsdag, 25 mar, 2020
-
18:00.
Stängd
Stockholm:
onsdag, 25 mar, 2020
-
18:00.
Stängd
Distansutbildning:
onsdag, 25 mar, 2020
-
18:00.
Stängd

URL path options

Publiceringsalternativ