Koll som internrevisor

Kursnummer: 
3
Den förtroendevalda revisorns roll och ansvar

Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sina åtaganden och är därmed en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur uppdraget ska utföras för att det på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen.

Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Kursen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening.

Målgrupp
Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter, det vill säga de personer som inte har formell revisorskompetens, så kallade internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger uppdraget att vara internrevisor.

UR INNEHÅLLET
• Skillnad mellan förtroendevald respektive auktoriserad revisor
• Lagar och regler
• Så sker en revision
• Ansvar
• Revisorns roll på stämman

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal
Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
torsdag, 23 jan, 2020
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
tisdag, 28 jan, 2020
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 29 jan, 2020
-
18:00.
Genomförd
Gävle:
måndag, 10 feb, 2020
-
18:00.
Inställd
Örebro:
torsdag, 13 feb, 2020
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ