Kamerabevakning och integritet

Kursnummer: 
7
När, var och hur är det befogat att kamerabevaka?

Föreningar vill ibland sätta upp kameror på grund av upprepad skadegörelse i fastigheten men också i förebyggande syfte. För en bostadsrättsförening krävs visserligen inget tillstånd för att sätta upp kamera i fastigheten men det är långt ifrån fritt fram att bevaka exempelvis vad som händer i trapphuset och vilka som befinner sig där. Det krävs tungt vägande skäl för att få bevaka och det är föreningens ansvar att se till att bevakningen inte strider mot integritetslagstiftningen.

På utbildningen går vi igenom i vilka situationer det är befogat att sätta upp kameror och när det inte är det. Om styrelsen beslutar om kamerabevakning i föreningen regleras detta av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi går därför igenom vad föreningen måste tänka på för att förhålla sig till regelverket.

Vi berör också kort vad som gäller för porttelefoner, privata titthålskameror och elektroniska nyckelsystem.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Deltagarna ska efter utbildningen ha kännedom om när och hur det är tillåtet att kamerabevaka och i vilka situationer det inte är det. Vi går också igenom vad lag och förordning kräver av föreningen för att bevakningen ska vara laglig och inte göra intrång i medlemmarnas personliga integritet.

UR INNEHÅLLET

  • När, var och hur det är berättigat att kamerabevaka
  • Intresseavvägning inför beslut och dokumentation
  • Vad behöver ni som förening göra
  • Information, rutiner och rättigheter för bevakade
  • Lagringstider och behörighet

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ