Internrevisorns roll och ansvar

Kursnummer: 
6
Vad ingår egentligen i uppdraget?

Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sitt uppdrag och är därmed en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur arbetet ska utföras för att det på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen.

Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Kursen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening.

Målgrupp
Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter, det vill säga de personer som inte har formell revisorskompetens, så kallade internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger uppdraget att vara internrevisor.

UR INNEHÅLLET
• Skillnad mellan förtroendevald respektive auktoriserad revisor
• Lagar och regler
• Så sker en revision
• Ansvar
• Revisorns roll på stämman

Tid

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ