Hyra ut garage och parkeringsplatser

Kursnummer: 
8
Så hanteras föreningens bilplatser

Hyreslagstiftningen för både garage och parkeringsplatser är komplex – fallgroparna och frågeställningarna är många.

Vad skiljer en uthyrning av garage från en uthyrning av parkeringsplats? Vilka regelverk är tillämpliga och vad skiljer dem åt. Det är frågor som utbildningen kommer att ta upp. Därtill ge föreningen de verktyg som krävs för att upprätta och läsa både garageavtal och parkeringsavtal.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgången utbildning har deltagarna fått verktyg att hantera föreningens frågor vad gäller parkeringsplatser och garage samt hur avtal ska tolkas och upprättas. Vidare kommer uppsägningsreglerna tydliggöras.

UR INNEHÅLLET

  • Uppsägningsregler
  • Hyresavtal för garage
  • Regelverk för parkeringsplatser
  • Hur ska avtal utformas för parkeringsplatser

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ