Hållbarhets- och miljöarbete i föreningen

Kursnummer: 
5
Planera ert hållbarhetsarbete

Syftet med kursen är att ge föreningen verktyg att komma i gång med hållbarhets- och miljöarbetet. Vilka möjligheter har vi inom vår boendemiljö att göra något bra för miljön, oss själva och samtidigt spara pengar? Konkreta åtgärdsförslag varvas med några av de regler och krav som föreningen kan behöva förhålla sig till. Exempel på vad som kommer att tas upp är allt från källsortering till hur föreningen kan få ett bättre inomhusklimat. Dessutom hur föreningen kan spara pengar genom energieffektiviserande åtgärder som att injustera värme- och ventilationssystem till att isolera.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Deltagarna ska ha fått inspiration och kunskap att påbörja och planera föreningens hållbarhetsarbete på både lång och kort sikt. Därtill ha fått kunskap om hur man genom sitt hållbarhetsarbete kan bidra till en bättre miljö och samtidigt spara pengar.

UR INNEHÅLLET
• Vad innebär hållbarhet i en bostadsrättsförening?
• Planera och genomföra hållbarhetsarbetet
• Områden att arbeta med som exempelvis energi och upphandling
• Tips och länkar

Tid

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ