Hålla stämma på olika sätt

Kursnummer: 
2
Lyckas med årsmötet

Med våren kommer för de flesta föreningar stämman och även i år med alternativa lösningar. Den tillfälliga lag som möjliggör att hålla stämma på fler sätt har förlängts till 31 december 2021. På denna kurs beskriver vi på vilka olika sätt stämman kan genomföras.

Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret och det är styrelsen som är ansvarig för mötet. En föreningsstämma ska arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga bestämmelser. De olika alternativ som finns för att hålla en säker stämma under pandemin presenteras under kursen. Dessutom förklarar vi vad den tillfälliga lagstiftning som infördes under 2020 innebär för möjligheterna att underlätta för stämmans genomförande.

Det är en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stämman och enligt föreningslagen ska den ordinarie stämman hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. De flesta föreningar har denna tidsfrist i sina stadgar, vilket innebär att den 30 juni är det sista datum som stämman kan hållas, men det finns även de som har kortare tid.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning
Efter genomgången utbildning har deltagarna fått veta mer om vad som gäller utifrån vad lag och förordningar säger. Styrelsen ska nu vara mer säkra i sitt beslut om hur stämman kan genomföras.

UR INNEHÅLLET

  • Förberedelser och kallelse
  • Genomföra stämman utifrån läget i föreningen
  • Kunna hänvisa till olika förordningar och lagtext
  • Stadgarnas betydelse
  • Efter stämman

Tid

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
måndag, 18 jan, 2021
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ