Ha koll som internrevisor

Kursnummer: 
8
Vad ingår egentligen i uppdraget?

Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sitt uppdrag och är därmed en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur arbetet ska utföras för att det på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen.

Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Utbildningen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter, så kallade internrevisorer.

Målsättning

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha fått kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger uppdraget att vara internrevisor.

UR INNEHÅLLET
• Skillnad mellan förtroendevald respektive auktoriserad revisor
• Lagar och regler
• Så sker en revision
• Ansvar
• Revisorns roll på stämman

Tid

Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. 

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 10 nov, 2022
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ